Schůzky mezi šesti očima

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, zveme vás na individuální konzultace s učiteli, které se konají 14.2. od 15.30 do 17.00. Na schůzku s sebou můžete vzít i své dítě, jehož se konzultace týká, abyste společně s vyučujícím zhodnotili uplynulé pololetí a nastavili způsob, jakým dojít k případnému zlepšení. Dostavte se prosím tak, abychom mohli již v 17.00 uzamknout školu. Těšíme se na setkání.