Sbírka a výstava děl Bohumila Hrabala

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 28.3. 2014 jsme slavili 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Naše třída 7.A se rozhodla, že vyhlásí velké pátrání po Hrabalových knihách. Naším cílem bylo nasbírat onu stovku Hrabalových děl. Po namáhavém pátrání se nám podařilo nasbírat 47 děl. Všem děkujeme za podporu 7.A. (ŘŠ- děkujeme snaživé 7.A a pí učitelce Hradilové)