474 316 430 skola@2zskadan.cz

Run and Help. Pomáháme.

ZŠ Rudolfa Koblice

Pomáhejte také a příští rok se k nám přidejte. CLIL ve výuce tělocviku: Run, and, help 🙂