Run and Help

ZŠ Rudolfa Koblice

Když jsme se před třemi lety rozhodli, že se do akce pustíme, zdaleka jsme nevěřili tomu, co pro nás bude nakonec znamenat. Každý rok se k nám připojuje více a více účastníků, propojují se žáci a učitelé dalších základních škol a školek, zvyšuje se počet účastníků z řad veřejnosti. Letos jsme běželi pro Tomáška a Míšu Vorlovi, kterým patří obrovské díky a neuvěřitelná úcta! Nebudeme lhát, když řekneme, že jejich proslov v každém z nás zanechá hlubokou stopu. Kluci se rozhodli, že společně se svou třídou zároveň projdou nejdelší trasu a zapojí se aktivně do celého dění. Je nám velkou ctí předat jim „vyběhaných“ 26. 600 Kč.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za účast všem našim žákům, učitelů, rodičům, dále pak 5. ZŠ, 3. ZŠ, ZŠ a MŠ při nemocnici, MŠ Čtyřlístek, MP Kadaň, která se postarala o bezpečnost na trase, dále Kultuře Kadaň za sdílení na webu, veřejnosti a přátelům školy.

Pokud by chtěl někdo poskytnout pro kluky další sponzorský dar, budeme velmi vděční. Oba chlapci potřebují finančně náročnou, ale velmi účinnou, terapii, která jim výrazně zkvalitňuje život. Dana Genserová

Vedení školy připojuje poděkování Daně Genserové za organizaci této akce. Její příklad ukazuje, jak dokáže jednotlivec, každý z nás, uskutečnit velké věci, na jejichž konci se plní tužby a potřeby druhých. A v případě, že se takto pomáhá dětem, je to o to úžasnější… Děkujeme.