Rozvíjíme čtenářství

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola s nástupem nového školního roku nezahálí a rovnou využila projektu Evropské unie s názvem Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Stali jsme se tak druhou školou v Ústeckém kraji, jež bude působit jako vedoucí centrum kolegiální podpory. Naše škola bude pořádat pravidelná setkávání pedagogů, jejichž hlavní náplní bude vzájemné sdílení zkušeností, předávání materiální i metodické podpory na téma rozvoj čtenářských dovedností.  Jako vedoucí centrum se můžeme těšit na spolupráci se ZŠ Na Podlesí, ZŠ při nemocnici, zapojeny jsou i klášterecké školy, a to ZŠ Petlérská a ZŠ Školní. Věříme, že nás tato spolupráce obohatí a přinese mnoho cenných poznatků. Mgr. Michaela Krouparová, Mgr. Vladislava Beránková