Rádi pomáháme

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola se ráda zapojuje do akcí, které dělají radost druhým. V tomto týdnu je 7 tříd prvního
stupně ve škole v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou a i tam se snaží pomoci těm, kteří to potřebují.
V této malé obci se nachází Domov sv. Máří Magdaleny, kde bydlí 23 maminek potřebujících speciální
péči se svými 43 dětmi. Tento domov je také v péči Diecézní charity Litoměřice, ale i tak zde uvítají
jakoukoliv materiální podporu, protože je finančních prostředků pro tyto domovy málo. Paní učitelky
poprosily o pomoc rodiče a uspořádaly sbírku, kterou do Jiřetína odvezly. Společně pak v odpoledním
čase domov navštívily. Jménem paní ředitelky i naším bychom chtěli poděkovat všem rodičům i učitelům, kteří se do sbírky zapojili. Děkujeme.