Přírodovědná ochutnávka pro žáky 5. tříd

ZŠ Rudolfa Koblice

V průběhu posledního předprázdninového dne se žáci pátých ročníků účastnili ukázkové hodiny přírodopisu vedené pí uč. Frimlovou v doprovodu svých třídních učitelek. Budoucí šesťáci se mohli tak podívat, jak probíhá výuka předmětu, vyzkoušeli si práci s mikroskopem a seznámili se s tím, co všechno si budou moci vyzkoušet na naší škole v nastávajícím školním roce i letech příštích. Nahlédněte pomocí fotografií s nimi.

Další taková hodina je čeká v poprázdninovém týdnu v učebně fyziky spolu s pí uč. Koritinovou. Nahlédnou pod pokličku fyzikálních pokusů, díky kterým se žákům daří učivu tohoto předmětu dobře porozumět.