474 316 430 skola@2zskadan.cz

Přípravné kurzy pro získání Cambridgeského certifikátu

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, již několik let připravujeme na naší škole děti a studenty na cambridgeské zkoušky pro získání různých druhů certifikátů. Nejinak tomu bude i v letošním roce. V této oblasti spolupracujeme s jazykovou školou Medou, která si pro vás připravila krátké informační video.