Přijímací zkoušky na střední školy

0

Blíží se termín, kdy by uchazečům o studium měla přijít pozvánka k jednotné přijímací zkoušce (10 dnů před konáním).

Pokud Vám nedorazí poštou v tomto týdnu, zkontrolujte i e-mailovou adresu udanou na přihlášce, pozvánky budou zasílány i touto formou. Uchazeč koná přijímací zkoušku na škole, kterou udal v přihlášce na prvním místě. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Oproti minulým letům byl mírně upraven průběh přijímací zkoušky, a to tak, že byl prodloužen čas trvání zkoušky. Test z českého jazyka a literatury bude trvat 70 minut, test z matematiky bude trvat 85 minut. Nově se letos také nebude podávat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, ale tzv. žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí být podána do 3 dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Termín pro odevzdání zápisového lístku je jednotný – do 23.6.