Přijímací zkoušky na střední školy v Ústeckém kraji !

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, žáci,

Ústecký kraj na poslední chvíli upravil podmínky přijímacích řízení na střední školy. Týkají se žáků vycházejících ve školním roce 2012/2013, tedy letošních deváťáků a žáků vycházejících z nižších ročníků. Jedná se o pilotní projekt Ústeckého kraje  spočívající v následujících krocích:

  1. Součástí přijímacího řízení na 4leté obory ukončené maturitní zkouškou budou na všech středních školách zřízených Ústeckým krajem konány přijímací zkoušky z Obecných studijních předpokladů (dále jen OSP).
  2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní verzi, ředitelé středních škol v rámci svých pravomocí sami dle svého uvážení rozhodnou, zda výsledek těchto přijímacích zkoušek z OSP zahrnou do kritérií přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že je na rozhodnutí každého jednotlivého ředitele, do jaké míry výsledky zkoušky z OSP zahrne či nezahrne do kritérií přijímacího řízení, je třeba sledovat webové stránky konkrétních středních škol.
  3. Přijímací zkoušku z OSP budou žáci vykonávat v termínech 22. 04. 2013 nebo 23. 04. 2013. V této souvislosti si dovoluji připomenout, že je nutné na přihlášce ke studiu vyplnit kolonku „Termín přijímací zkoušky“.
  4. Výsledky testů z OSP budou z 1. kola do 2. kola přijímacího řízení mezi školami přenositelné. To znamená, že žák, který vykonal test v 1. kole a z důvodu nepřijetí se bude hlásit na jiný maturitní obor v druhém či dalších kolech přijímacího řízení, nemusí již znovu test z OSP absolvovat. Pokud si žák v 1. kole přijímacího řízení podá přihlášku na jednu školu na dva obory, koná test z OSP jeden den na jeden obor, druhý den na druhý obor (zdá se to sice být poněkud zbytečné, protože škola v tomto případě bude mít výsledky z prvního testu k dispozici, nicméně jedná se o dvě samostatná přijímací řízení). Pokud si žák v 1. kole přijímacího řízení podá přihlášku na dvě různé školy na dva obory, bude absolvovat rovněž jeden den test na jedné škole a druhý den test na druhé škole.
  5. Testy zajišťuje společnost www.scio.cz, s.r.o. a žáci mají možnost seznámit se s ukázkou a charakteristikou testu např. zde:  http://www.scio.cz/in/2ss/pzscio/popis.asp nebo v příloze níže.

scio_ukázka