474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Příběhy našich sousedů: Rozhlasová reportáž žáků 9. ročníku o panu Rabasovi

Naši žáci 9. ročníku Tereza Šimonová a Lukáš Čeloud se úspěšně zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“, jehož cílem je zaznamenat a uchovat vzpomínky pamětníků z našeho regionu. Tento významný vzdělávací projekt umožňuje mladým lidem proniknout do historie prostřednictvím osobních příběhů a učí je vážit si minulosti.

Naši žáci se rozhodli zpracovat životní příběh pana Přemysla Rabase, který se s nimi ochotně podělil o své bohaté zkušenosti a zážitky. V rámci projektu vytvořili rozhlasovou reportáž, ve které představili osudy pana Rabase a zdokumentovali klíčové momenty jeho života – jeho cestu za snem.

Žáci se díky projektu naučili pracovat s rozhlasovou technikou, zlepšili své komunikační a prezentační dovednosti a především získali hlubší pochopení pro historii a příběhy lidí kolem nás.

Reportáž je nyní dostupná k poslechu na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/chomutov-jirkov-kadan/chomutov-jirkov-kadan-2023-2024/rabas-premysl-2/. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, a především panu Rabasovi za jeho ochotu sdílet svůj příběh s dalšími generacemi. Petra Šnírerová, s využitím Chat GPT