Prezenční výuka v 9. třídách od 11.5.

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády umožní ZŠ Rudolfa Koblice od 11. 5. 2020 pro žáky 9. tříd prezenční výuku, která však musí splňovat stanovená pravidla.

K prezenční výuce se žák/žákyně přihlašuje závazně do čtvrtka 7. 5. 2020. Po tomto datu už se další žáci k prezenční výuce nepřijímají. Složení skupin z přihlášených žáků stanoví škola předem a je neměnné. Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a oskenovanou nebo ofocenou mobilem poslat do 7.5. třídní učitelce.  Originál a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku. Prezenční výuka je výhradně určena pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na SŠ, přičemž účast je nepovinná.

Výuka bude probíhat pouze do termínu přijímacích zkoušek. Kompletní materiál tedy přihlášku, pravidla, rozvrhy a čestné prohlášení najdete v příloze ve formátech .docx a .pdf.