474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Pozor změna v odhlašování obědů

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,

díky zkušenostem z posledních týdnů jsme se rozhodli upravit řád školní jídelny.

Z provozních důvodů bude možné odhlásit nebo přihlásit oběd nejpozději do 15.00 předcházejícího pracovního dne. Tedy např. pro pondělí nejpozději v pátek.

Pokud rodiče nestihnou oběd odhlásit nebo dojde k náhlé absenci strávníka ve škole, je možnost si oběd vyzvednout v jídlonosiči.

Neodhlášený a neodebraný oběd propadá bez náhrady.

Nárok na dotovanou stravu má pouze strávník, který je v daný den ve škole a první den nepřítomnosti ve škole.

Pokud si chce strávník obědy odhlásit na dny před koncem školního roku, je potřeba tak z provozních důvodů učinit do 25. 6. příslušného roku.

Děkujeme za pochopení.

Další informace u vedoucí školní jídelny.