Postupné otevírání škol

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, milé děti, rádi bychom vás informovali o chystaném otevírání škol a školských zařízení v ČR.

Postupné uvolňování přítomnosti ve školách bude zabezpečeno rozhodnutím vlády podle krizového zákona a případně po skončení nouzového stavu mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Před každou vlnou uvolnění opatření dojde k přijetí rozhodnutí, kterým se vymezí, jací žáci mohou do škol docházet a v jakém režimu. Viz harmonogram na webu MŠMT ČR – ZDE. Informace o konkrétních opatřeních v ZŠ Rudolfa Koblice budeme zveřejňovat vždy po jejich obdržení z MŠMT ČR a po projednání vedením školy s příslušnými pedagogy a zaměstnanci školy.

Stanislav Hakl, ředitel školy

Informace z harmonogramu zveřejněného MŠMT ČR:

Pondělí 11. května

  • Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
  • Činnost středisek volného času – skupiny maximálně 15 účastníků.

Pondělí 25. května

  • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – maximálně 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Organizační opatření v ZŠ Rudolfa Koblice zveřejníme po obdržení manuálu z MŠMT v nejbližších dnech.