Pokusy ve 4. B

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Ve třídě 4. B dnes proběhly dvě hodiny plné pokusů. Žáci byli minulý týden rozděleni do barevných skupinek, přičemž každá z nich týden pracovala na třech až čtyřech různých pokusech z různých oblastí. Během celého týdne děti TAJNĚ plánovaly průběh pokusů, shromažďovaly pomůcky, zjišťovaly, k čemu všemu při pokusech dochází. To všechno proto, aby mohly dnes jednotlivé pokusy předvést a okomentovat před zbytkem třídy. Některé z pokusů jsou dlouhodobější, proto budeme jejich průběh zkoumat i dále a diskutovat o tom, jak k určitým věcem dochází a proč. Touto cestou děkuji všem dětem i rodičům, kteří pomáhali s přípravami! Dnešní přírodovědu jsme si moc užili! 🙂

D.G.