474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Poděkování a přání

S koncem června bych rád poděkoval všem našim žákům, rodičům a zaměstnancům za úsilí a skvělou spolupráci během celého školního roku. Velké poděkování patří našim učitelům, asistentkám, vychovatelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci a nasazení. Bez vás by nebylo možné dosáhnout všech úspěchů, jakých jsme společně dosáhli.
Přeji všem krásné léto plné odpočinku a těším se na vás všechny opět v září. Stanislav Hakl