474 316 430 skola@2zskadan.cz

Pedagogickou osobností roku se stala paní učitelka Čejková

ZŠ Rudolfa Koblice

Město Kadaň oceňuje každoročně pedagogickou osobnost, která se významnou měrou podílí na kvalitě vzdělávání v Kadani. Na slavnostním vyhlášení 25.3. v KZ Orfeum byla takto poctěna naše paní učitelka Helena Čejková. Pan starosta Jiří Kulhánek, který Helence ocenění předával, řekl:

„Na kadaňských školách vyučuje celá řada vynikajících pedagogů, kteří se velmi významně podílejí na formování osobností našich dětí a spousta z nich se dětem věnuje i ve volném čase. Mezi takové učitele patří i Mgr. Helena Čejková, která po absolvování PF v Plzni a desetiletém působení na Gymnáziu v Rumburku, vyučuje, a to již od roku 1993, na ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani.

Přestože povolání pedagoga je beze sporu velmi náročné, u paní učitelky oceňují její žáci především obětavost, nadhled, ale i smysl pro spravedlnost a v neposlední řadě i tolik potřebný smysl pro humor.  Paní učitelka se nebojí projektového vyučování,  s pedagogickým optimismem již léta motivuje děti k tvořivosti a přemýšlení, využívá při vyučování moderní metody a formy práce a didaktické postupy, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, umí přizpůsobit výuku každému z nich, je dobrým psychologem a přirozenou autoritou.

Paní učitelka vykonává svoje povinnosti poctivě a s plným nasazením a dokáže motivovat k usilovné práci i své mladší kolegy. Je koordinátorkou výuky cizích jazyků a vedoucí metodického orgánu humanitních předmětů. Její dlouhá učitelská praxe nepostrádá profesionalitu a vysokou míru zodpovědnosti. Paní učitelka Helena Čejková,  jejíž práce si nesmírně vážíme, je v pedagogickém sboru Základní školy Rudolfa Koblice respektovanou osobností a výsledky své práce přispívá k dobrému jménu školy.“

Paní učitelce gratulujeme a jsme hrdí, že na naší škole taková osobnost učí 🙂