474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že stávající školskou radu musel opustit jeden člen z řad zákonných zástupců žáků, vyhlašuji doplňkové volby do školské rady. Více informací najdete v přílohách níže.

Ředitel školy v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaném Radou města Kadaně svolává k volbám osoby oprávněné volit podle výše uvedených dokumentů.
Počet volených kandidátů:
Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci: 1
Termín konaní voleb:
Zástupci zákonných zástupců a zletilých žáků: 23. 11. 2023 v době 15.30 – 17.00
Zajištěním průběhu řádných voleb pověřuji přípravný výbor ve složení: Ing. Miloslava Kohoutová, Mgr. Pavla Štěrbová a Jan Panský.
Oprávněné osoby z řad zákonných zástupců se dostaví v den konání voleb do příslušné kmenové třídy v budově školy, kde obdrží a vyplní hlasovací lístek. Volební urna bude umístěna ve vestibulu školy. Více informací viz Organizace voleb.