Organizace výuky nejen pro II. stupeň od 8.6.

0

Vážení rodiče, milí žáci,

v souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace je od 8. 6. 2020 umožněna dobrovolná osobní přítomnosti žáků II. stupně v základní škole.

Aktivity žáků ve škole se týkají individuálních nebo skupinových konzultací a třídnických hodiny. Žáci si mohou vyzvednout školní potřeby nebo osobní věci, které zůstaly ve škole a podle pokynů třídních učitelů se v druhé polovině června budou odevzdávat učebnice. V případě, že se do skupiny přihlásí více jak 15 dětí, třída se rozdělí a  se skupinami budou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb a možností. Abychom měli čas výuku zorganizovat, je nutné závaznou přihlášku (viz příloha) odeslat vyplněnou třídnímu učiteli do čtvrtka 4.6. do 10.00. Přihlášky může rodič poslat rovněž datovou schránkou nebo vhodit do schránky na budově školy. Ve vestibulu školy si můžete také přihlášky vyzvednout v tištěné podobě.

Každý žák

  • musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • hned první den nástupu do školy (podle tříd) odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem nástupu do školy.

S dalšími hygienickými a bezpečnostními opatřeními budou žáci seznámeni po zahájení aktivit při příchodu do školy.

Pro ZŠ Rudolfa Koblice platí aktivity, konzultace a hodiny pro žáky II. stupně vždy v určený den od 9.00 do 10.45. Stravování nebude z organizačních důvodů zajištěno.

Rozvržení je stanoveno takto

6. třídy – pondělky  8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2020
7. třídy –  úterky 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2020
8. třídy – středy 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2020.

9. třídy mají dva čtvrtky a to 18. 6. 2020 a 25. 6. 2020. Rozbor přijímacích zkoušek si domluví učitelé s deváťáky individuálně.

 Den Třída 9.00 – 9.20 TH 9.20 – 9.50 M 9.55 – 10.25 Čj 10.25 – 10.45 Aj
 Pondělí6.A Koritinová Koritinová Krouparová Beránková
 Pondělí6.B Lédlová Panský Hradilová Fischer
 Úterý7.A Beránková Panský  Krouparová Ber/Fisch
 Středa8.A Kulhánková Kulhánková  Krouparová Buňatová
 Středa8.B Panský Panský Hradilová  Fischer

Žáci čekají v 9.00 před školou, kde si je vyzvednou učitelé. Žáci “A” tříd u pravého vchodu, žáci “B (C)”  tříd u levého vchodu.

Předání vysvědčení pro žáky naší školy proběhne 26.6. O organizaci předávání budou informovat své třídy třídní učitelé.

Distanční (dálková) výuka bude ukončena pro všechny žáky 11.6. Učitelé připraví pro děti balíčky dobrovolných úkolů na zbývající dva týdny. Splnění těchto úkolů již nebude podléhat kontrole.

Prezenční „výuka“ dětí I. stupně bude probíhat ve stávající podobě do 26.6.

Přílohy