Organizace prezenční výuky na I. stupni

0

Vážení rodiče,

k prezenční výuce jste nám přihlásili 78 dětiček, které jsme v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví rozdělili do šesti skupin. Následující tabulka přehledně ukazuje dobu výuky, čas oběda a kdo se vašim dětem bude věnovat. V dopoledních blocích budou vést třídy učitelky, odpoledne se žákům budou věnovat vychovatelky a asistentky pedagoga. Vzhledem k počtu skupin půjdou prvňáčci na oběd dříve a po obědě se ještě na chvíli vrátí s pedagogem do třídy. Po skončení výuky resp. po obědě si žáky převezmou vychovatelky a asistentky na odpolední blok, ostatní jdou domů. Odpolední blok bude realizován v družině kromě 2.B, která setrvá ve své třídě. Pedagožky se budou snažit být odpoledne s dětmi co nejvíce venku.

Vstup do školy

V tabulce u názvu skupiny je napsáno, jakým vchodem budou děti do školy vstupovat. Děti budou přicházet ke škole načas, aby se omezilo mísení. Shromáždí se u stanoveného vchodu, kde si je vyzvedne pedagog. Rodiče do školy v žádném případě nevstupují.

Vyzvedávání z družiny

Rodiče zazvoní na zvonek u družiny, dítě jim bude vydáno. Do školy rodiče nevstupují. V případě venkovních aktivit si rodič převezme dítě v areálu školy. Třídní učitelka 2.B domluví s rodiči způsob předání, pokud budou děti odpoledne muset být ve třídě.

Obědy

Úhrada za obědy obvyklým způsobem, nejlépe převodem. 

Svačiny

Zajistěte prosím dětem svačinu a zejména pití. Můžete rovněž využít služby www.dovezsvacu.cz

Hygiena

Škola disponuje veškerým vybavením pro dezinfekci rukou, nezapomeňte hlavně na alespoň dvě roušky a pytlík na odkládání. Děti budou mít z domova přezůvky.

První den, tedy v pondělí 25.5., odevzdá dítě třídní učitelce podepsané čestné prohlášení.

Více podrobností najdete v pravidlech na našem webu.

Vážení rodiče, milé děti, i když podmínky pro výuku nebudou zrovna komfortní, těšíme se, až se zase uvidíme a věříme, že si zbytek školního roku ještě užijeme 🙂

skupiny_1_stupen