„Opět postupujeme!“ aneb Olympiáda z českého jazyka

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 8. 2. probíhal ve Středisku volného času v Chomutově 42. ročník Olympiády z českého jazyka. Ze všech zapojených škol okresu Chomutov včetně víceletých gymnázií přijelo řešit netradiční a často velmi složité jazykové úkoly celkem 38 žáků, kteří museli projevit i schopnost napsat kvalitní slohovou práci na zadané téma. Soutěže se zúčastnily i žákyně naší školy Pavla Hrazdírová a Anna Kočinová.

Velice nás těší, že ani letos jsme nezklamali a přivezli si díky Pavlínce krásné 2. místo, které nám opět (již potřetí během posledních 4 let) zajistilo postup do krajského kola. Oběma děvčatům blahopřejeme, za výbornou reprezentaci děkujeme a přejeme hodně úspěchů v další práci, a to nejen v oblasti jazyka českého.