Olympiáda z českého jazyka mýma očima

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 12. dubna se konalo krajské kolo olympiády v ČJ, kterého jsem se k vlastnímu překvapení zúčastnila.

Věděla jsem, že dělat si velké naděje by přineslo zklamání, takže jsem se jela zúčastnit a zase jednou navštívit Ústí.  Test se skládal z mluvnické a slohové části. Téma slohu pro letošní rok bylo ‚‚ Jarní vody ‘‘.

Poté, co jsem měla prvotní šok z tématu, pro mě byl výsledek opravdu překvapivý.  Po vyhlášení 20. – 10. místa jsem si říkala, že na mě snad zapomněli, ale při vyhlašování pátého místa zaznělo moje jméno a já si říkala: ‚‚ Aha, nezapomněli. ‘‘ Paní učitelka Mgr. Michaela Krouparová i já jsme měly velkou radost. A já jí děkuji, že mi pomohla toto dokázat.

Pavla Hrazdírová, 9.B