474 316 430 skola@2zskadan.cz

Od pravěku k pohybové studii

ZŠ Rudolfa Koblice

Před několika dny byla 4. B plně pohlcena pravěkem a životem v době kamenné. Děláme projekty, abychom se přiblížili této době. Přes pravěké malby a vryty v jeskyních jsme se s paní Lörinczovou přenesli do současnosti. Paní Pavlína Lörinczová se plně věnuje umění a připravila si pro nás dvě hodiny, kterými nás do tohoto světa vtáhla. Děti předváděly různé postoje, které představovaly určitý pohyb. Spolužáci se poté tento pohyb snažili vyjádřit pohybovou studií. Užívali jsme tuš, abychom nemohli již načrtnuté smazat. Práce nás velmi bavila, dvě hodiny byly plné úsměvu, radosti a také samozřejmě nechyběla kalamita s vylitou tuší. No, také jsme „malovali“ na zeď, jako pravěcí lidé. Za spolupráci Vám 4. B velmi děkuje a těšíme se na další. Kristýna Pusztakürti, třídní učitelka