Ocenění Scio – nejlepší výsledek v Ústeckém kraji

ZŠ Rudolfa Koblice

Společnost Scio vyhodnotila výsledky našeho žáka Michala Žilíka jako nejlepší v rámci Ústeckého kraje. Těchto výsledků dosáhl z českého jazyka při testování Scio KEA – Stonožka. Společnost Scio zaslala prostřednictví školy Michalovi za výborný výsledek certifikát, který obdrží spolu s vysvědčením. Gratuluji oceněnému i pedagogickému sboru k dosaženým výsledkům. (ŘŠ)

CCI22062015