474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Ocenění pro ARCHEOklub Kadaň

ARCHEOklub Kadaň, který má zázemí na naší škole, se zúčastnil soutěže o cenu Zlatý mamut – cena Karla Absolona za popularizace archeologie. Do soutěže byl přihlášen s projektem Archaeomontan @ School, který popularizoval výsledky výzkumu montánní (hornické) archeologie v Krušnohoří a probíhal celý loňský rok na naší škole. Děti prostřednictvím přednášek, experimentů a výletů získávaly znalosti z historie Krušných hor.  Porota soutěže velmi ocenila práci ARCHEOklubu i prezentovanou činnost. Podle slov Petra Kostrhuna, vedoucího Pavilonu Anthropos v Brně, mají podobné aktivity pro popularizaci archeologie velký význam. „I když jsme hlavní cenu nezískali, je to velká pochvala a povzbuzení do další práce,“ řekla jedna z vedoucích ARCHEOklubu Kadaň Jana Šílová.

Gratulujeme našim malým úspěšným archeologům!