Návštěva ze Švédska

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve dnech 16. – 17.4. navštíví naší školu v rámci výměnných studijních pobytů dvě paní učitelky ze švédského města Larv. Během návštěvy se zúčastní náslechů v hodinách, prohlídky školy a diskuzí na téma společných a odlišných znaků našich vzdělávacích systémů. Odpoledne jim pak pracovníci muzea ukáží pamětihodnosti našeho města a provedou je františkánským klášterem.