Návrat žáků II. stupně od 10.5.2021

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,

od 10. května se konečně vrací do školních lavic i žáci II. stupně. Jaká bude organizace výuky?

V týdnu od 10. do 14. 5. nastoupí 6. a 8. třídy

V týdnu od 17. do 21. 5. nastoupí 7. a 9. třídy

Žáci budou mít denně výuku 6 hodin, odpolední vyučování nebude. Z důvodu omezení kumulace žáků v jídelně budou 6. a 7. třídy končit vždy ve 13.15, zatímco 8. a 9. třídy skončí výuku v 13.30.

Takto se budou třídy po týdnu v prezenční výuce střídat. V týdnu, kdy budou žáci doma, bude probíhat distanční výuka podle nového rozvrhu (v příloze) upraveného s ohledem na skutečnost, že učitelé budou zároveň během dne učit žáky prezenčně ve škole. Říkáme tomu teď “rotační systém” 

Rozvrhy hodin prezenční výuky vám včas zašlou třídní učitelé. Výuka začne normálně v 8.00. Do školy budou vcházet 6. – 7. třídy pravým vchodem a 8. – 9. třídy levým vchodem. Učitelé žáky poučí o hygienických pravidlech.

Hygienické požadavky: budou podobné jako v uplynulém období. Každý žák musí mít během pobytu ve škole i v družině roušku. Vybavte děti prosím alespoň dvěma rouškami a pytlíkem. Škola je vybavena dezinfekcí, vyvíječem ozónu a má zpracovaný funkční systém úklidu v souvislosti s epidemickými požadavky. Během výuky se bude často větrat, děti by měly mít do školy mikinu nebo jiné teplé oblečení. Častěji budeme chodit také ven, oblékejte a obouvejte děti podle toho. Cvičit se může pouze venku.

Testování: všichni žáci II. stupně musí být 2x týdně testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 antigenními testy Singclean z přední části nosu. U nás budeme testovat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu. Testování je bezbolestné, instruktážní video si můžete prohlédnout zde.

Testování se nemusí provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit třídní učitelce. (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atd.)

V případě pozitivního výsledku testu bude žák umístěn do izolační místnosti s dozorem a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí dítěte. Lze písemně předem domluvit puštění samotného žáka domů. Pozitivně testovaný žák obdrží formulář s informací o zjištěném výsledku testu a rodiče jsou povinni zajistit PCR testování kontaktováním svého dětského lékaře.

Více informací o tom, co se bude dít v případě pozitivního testu nebo o variantě, že nechcete své dítě nechat testovat, najdete zde.

Stravování: bude probíhat normálně ve škole, jen do jídelny budou třídy pouštěny postupně. Oběd musí žák na prezenční výuce sníst v jídelně. Všichni žáci budou mít na daný týden automaticky přihlášené obědy. Odhlašujte obědy vždy nejpozději do pátku před nadcházejícím týdnem vaší prezenční výuky.

Oštřovné: co se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.

Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Rozvrh výuky pro 6. a 8. třídy

rozvrh_distancni_vyuky_6-8

Rozvrh výuky pro 7. a 9. třídy

rozvrh_distancni_vyuky_7-9

Ke stažení