Naše virtuální škola

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola neustále hledá nové cesty, jimiž by žákům nabídla atraktivní a modernější způsob vzdělávání. Nyní byla jako jediná škola v okrese Chomutov vybrána do projektu „Naše virtuální škola“. Cílem tohoto projektu je naučit žáky pracovat s multimediální technikou, prohloubit a sjednotit obsah mediální výchovy, rozvíjet dovednosti v oblasti ICT. Projekt je určen pro žáky 2. stupně, kterým bude pro jejich práci poskytnuto vysoce kvalitní technické vybavení. Žáky tak čeká seznámení s pravidly pro zpracování základních zpravodajských žánrů, ovládnutí multimediální techniky, při tvorbě vlastních reportáží se naučí pracovat s kamerou, střihovým a grafickým softwarem, s vysoce kvalitním fotoaparátem, diktafonem apod.

                Přestože účast v projektu není povinná pro všechny žáky, touha být jedním z členů redakčního týmu a chuť vyzkoušet si práci reportéra na vlastní kůži je značná. Těší nás, že můžeme i tímto způsobem podporovat samostatnost, aktivitu a kreativitu svých žáků.