Moderní chemie

ZŠ Rudolfa Koblice

 V pondělí 2. března navštívily naši školu studentky VŠCHT Praha, aby žákům ukázaly, jak zajímavá věda je chemie. Programu se zúčastnili žáci šestých tříd a žáci volitelného předmětu Přírodovědný seminář. Všichni mohli zhlédnout mnoho pokusů, například s tekutým dusíkem, hořením látek nebo suchým ledem. Žáci také soutěžili v rozeznávání pachů a vůní známých i méně známých látek. Nejlepší skupina byla odměněna dárky. Nejlákavější část přišla na závěr, kdy mohli všichni přítomní ochutnat zmrzlinu čerstvě vyrobenou za pomoci tekutého dusíku. Přítomným žákům tak ukázaly, že chemie může být opravdu vědou zajímavou i praktickou, a proto se budeme těšit na další spolupráci s VŠCHT Praha. Děkujeme pí učitelce Frimlové za zorganizování této pěkné akce (řš)