474 316 430 skola@2zskadan.cz

Mikulášská besídka ve školní družině

ZŠ Rudolfa Koblice

V pondělí do školní družiny zavítal čert, který si byl zkontrolovat, zda jsou děti hodné a kamarádské. Jaké bylo jeho překvapení, když ve třídách objevil velikou konkurenci v podobě malých pobíhajících čertíků. Neposední zlobilové, jak je čertím zvykem, obdrželi jako pozdrav z pekla poměklé brambory a nefalšované hnědé uhlí, ti hodnější si odnesli z čertovského setkání nějaké ty dětské dobroty. Nakonec se ale čertisko slitovalo a všechny děti si osladily odpoledne oblíbenými bonbóny.