Městská policie ve školní družině

ZŠ Rudolfa Koblice

Na konci měsíce dubna k nám zavítali strážníci městské policie. Nejprve probrali s dětmi zásady bezpečné jízdy na kole a to nejen z pohledu povinné výbavy, nýbrž i s ohledem na bezpečnost chodců a ostatních účastníků provozu. Děti se dozvěděly, jak se zachovat při styku s nebezpečnými látkami, cizími lidmi a psy. Besedu zakončili ukázkami zadržení pachatele psem Ajaxem. Ten byl velmi poslušný a okamžitě si získal všechny přihlížející.