Matematika. Nejlepší výsledky v ČR!

ZŠ Rudolfa Koblice

Ještě v závěru školního roku se můžeme pochlubit mimořádným úspěchem. Rovnou dva naši žáci se umístili v matematické soutěži Klokan na 1. místě  ze všech žáků České republiky. Vnímáme to jako další povzbuzení pro výuku matematiky metodou prof. Hejného, která rozvíjí tolik potřebné logické uvažování, neboť matematika se skrývá ve všem… Gratulujeme našim nadaným žákům a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.