Litvínovský Choroš

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše účast v přírodovědné soutěži určené žákům osmých a devátých tříd Litvínovský Choroš má již svoji tradici. Tentokrát se ve dnech 12. – 13. 12. v prostorách Scholy Humanitas utkalo tříčlenné družstvo deváťáků ve složení Dominik Březina, Daniel Černý a Ondřej Vácha s téměř padesátkou dalších družstev z celého Ústeckého kraje. Družstva absolvovala za dva dny 20 disciplín. Jen namátkou to bylo poznávání rostlin a živočichů, práce s mikroskopem, určování nerostů a hornin, rozpoznávání hlasů ptáků, ale i třeba určování chemického nádobí nebo práce s mapou. A jak naši dopadli? Od třetího místa nás dělil opravdu jen krůček. Ale i tak za čtvrté místo klukům gratulujeme. Jen dobře připravení mohou obstát v tak veliké konkurenci. Těšíme se na další ročník!