474 316 430 skola@2zskadan.cz

Kroužek robotiky na naší škole

ZŠ Rudolfa Koblice

Jak už jsme vás informovali, dvakrát týdně se nadšenci do moderních technologií scházejí na kroužku robotiky vedeném pí učitelkou Koritinovou. Snaží se programovat roboty tak, aby dělali smysluplné věci a hledají další možnosti jejich využití. Podívejte se na krátké video z činnosti kroužků. Autor: L. Koritinová

https://www.youtube.com/watch?v=F_c5t68D0SA&feature=youtu.be