Kritéria zápisu do prvních tříd

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

zápis do prvních tříd se nezadržitelně blíží a my se již nyní těšíme, že s Vámi strávíme příjemné okamžiky tohoto velkého životního kroku. 

Zápis proběhne ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2019 vždy od 13.00 do 17.00 a dostaví se k němu děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok na jakékoli škole. Přijít k nám mohou všechny děti bez ohledu na to, do jakého školského obvodu náleží. Zápis probíhá v tělocvičně zábavnou formou, děti s rodiči doprovází paní učitelka a pohádkové bytosti. Nemusíte se bát, děti nebudou zkoušeny ze znalosti čtení a počítání, zajímá nás celková vyzrálost dle metodického pokynu ministerstva školství. Každý novopečený prvňáček obdrží malý dáreček a rodiče informační brožuru.

V případě, že máte v úmyslu požádat o odklad školní docházky, přineste s sebou nejlépe i doporučení od poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad vyplníte v klidu ve škole na předtištěný formulář, který zde obdržíte. 

Po celou dobu zápisu Vám budou k dispozici třídní učitelky a speciální pedagog.

Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků : 50

O přijetí dětí z ostatních obvodů nerozhoduje pořadové číslo, je tedy zbytečné stát od rána před školou nebo do školy jinak spěchat. 

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy do 25.4.2019. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

V případě, že jste neměli možnost navštívit školu během dne otevřených dveří nebo se k nám prostě chcete přijít podívat ještě jednou, neváhejte si sjednat individuální termín. 

Těšíme se na společné chvíle při vzdělávání Vašeho dítěte 🙂