Klub logiky a deskových her

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola nabízí svým žákům možnost odpoledních rozvíjejících činností, do kterých patří kluby
logiky a čtenářů. Oba zájmové útvary jsou určeny zvláště dětem 1. stupně. Žáci si zábavnou formou
zlepšují své čtenářské dovednosti, řečové schopnosti, logické myšlení, matematické dovednosti a
prostorovou orientaci a představivost. Potkávají se tak s netradičními metodami a formami výuky
ještě častěji než ve výuce, což přispívá k jejich dalšímu rozvoji. Velmi oblíbenou činností jsou
kolektivní hry. Jak si je naši žáci užívají třeba díky stavebnicím se svítícím efektem, si zde prohlédněte. Dana Mišáková