Jak vypadá výuka fyziky na druhém stupni?

ZŠ Rudolfa Koblice

O tom se v průběhu tohoto týdne přesvědčí všichni žáci pátých ročníků, kteří se postupně seznamují s tím, jak bude jejich vzdělávání na naší škole pokračovat po ukončení prvního stupně. Paní učitelka Koritinová si pro ně připravila velmi poutavou a zajímavou hodinu plnou pokusů, jimiž vyučující v průběhu výuky prakticky vysvětlují fyzikální zákony. Každý žák si je tak „osahá“ na vlastní kůži a velice snadno jim porozumí. Všechny ukázky paní učitelka zahalila malým tajemstvím, aby se měli žáci v příštím roce nač těšit a doporučila nám si doma jeden z nich vyzkoušet, protože povede zvídavé děti k bádání, jenž je pro poznávání velmi důležité.  Za takto zajímavě připravenou hodinu budoucí šesťáci moc děkují!