Jak na matematiku !

ZŠ Rudolfa Koblice

Tak to v lednu ukázali žáci 2.A  svým rodičům. Na I. stupni naší školy se vyučuje matematika poněkud odlišným způsobem. Jedná se o moderní metodu výuky, kterou zpracoval profesor M. Hejný. Žáci od prvního ročníku procházejí v matematice několika prostředími, které je hravou formou uvedou do tajů matematiky a rozvíjejí především logické myšlení.  Žák si tak umí při řešení různých úkolů poradit a najít správnou cestu. Tento způsob výuky matematiky je pro dospělé občas tvrdým oříškem, ale jejich děti jim během společného odpoledne, kdy rodiče po dlouhé době opět zasedli do školních lavic, ukázaly, že každý oříšek se dá rozlousknout. Naštěstí domů dostávají žáci za domácí úkoly běžné úlohy, takže rodič se nemusí obávat, že by si s případnou pomocí své ratolesti nevěděl rady.

Profesor Milan Hejný působící na Pedagogické fakultě UK v Praze je uznávaný didaktik matematiky, který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností. Při řešení úloh tak děti matematice snáze porozumí. Hlavní myšlenka originální metody, kterou profesor Hejný společně s doc. Darinou Jirotkovou a dalšími spoluautory vtělil do učebnic matematiky Fraus pro první až pátý ročník, není nová. Spočívá v poznání, že když žák sám řešením vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho znalosti pevnější, hlubší a trvalejší, než když ji učíme tak, že žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti. Žáci mají učebnice k dispozici rovněž v elektronické podobě, kde s nimi mohou pracovat na interaktivních tabulích.