Informace pro občany

ZŠ Rudolfa Koblice

V případě nálezu uhynulého nebo nemocného ptáka ve volné přírodě se vyhýbejte styku s ním. Upozorněte své děti na nebezpečí z dotýkání se mrtvých a nemocných ptáků. V případě chovu drůbeže zabraňte jeho kontaktu s volně žijícím ptactvem.

Při nálezu uhynulých ptáků v přírodě volejte na telefonní číslo Městské policie v Kadani tel. 606310014 nebo na číslo Státní veterinární správy 475501011. (Odbor životního prostředí Kadaň)