Hledáme děti z fotografie

ZŠ Rudolfa Koblice

„V roce 1975 přivítala Zoo Praha svého 25 000 000. návštěvníka. Rádi bychom jeho – i další děti, které navštívily zoologickou zahradu spolu s ním a jsou zachyceny na archivní fotografii – vyhledali a pozvali na slavnostní zahájení letošní hlavní sezóny. Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání dětí z fotografie. Připojujeme ještě malou nápovědu: jednalo se o cvičence, kteří do zoo zavítali v rámci Spartakiády.“ Hoch v námořnickém tričku obdivující dort před sebou je bývalý žák naší školy. Hledáme ostatní „děti“ z fotografie. Více na www.zoopraha.cz. Kontaktovat můžete i ředitele školy.

TZ_Hledame děti z fotografie