Hledá se talent

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 11. 12. 2013 se na naší škole uskutečnila soutěž „ Hledá se talent „.

Této soutěže se zúčastnilo celkem 20 žáků. Všichni zúčastnění předvedli krásné výkony, ale zvítězit může jen jeden. První ročník této soutěže se až na malé drobnosti, které v příštím roce „ vypilujeme „ vydařil a velké dík patří organizátorům – jsou to žáci z 5.A. Jmenovitě : E. Hybnerová, S. Hošková, K. Jindráková, V. Jindřichová, J. Pučelík a T. Holka, kteří zároveň usedli do lavic porotců a moderátorů. Všichni soutěžící byli oceněni sladkou odměnou a ti nejlepší obdrželi diplom, medajle a věcné ceny, které zajistili organizátoři této soutěže.

Na prvních třech příčkách se umístila tato děvčata: 3.m. – K. Malá – malování do mouky

2.m. – V. Vívodová – tanec

1. m. – L. Matoušková – zpěv a hra na kytaru

Děkujeme všem žákům za účast a těšíme se na další společenské akce, které vzejdou z řad žáků a školního parlamentu. Děkuji Všem L. Perestjuková

P1050641 P1050642 P1050643 P1050644 P1050645 P1050646 P1050647 P1050648 P1050649 P1050650 P1050651 P1050652 P1050653 P1050654 P1050655 P1050656 P1050659 P1050660 P1050663 P1050665 P1050667 P1050668 P1050676 P1050677 P1050680 P1050685 P1050689 P1050694