Exkurze žáků 3. A

ZŠ Rudolfa Koblice

Poslední předprázdninový den se žáci  3. A vydali za nevšedními zážitky prožitými s HRADNÍ STRÁŽÍ ČR. Společně s příslušníkem Hradní stráže měli možnost nahlédnout do prostorů Pražského hradu, kam se většina exkurzí nepodívá, a vše si mohli za odborného výkladu v klidu prohlédnout, zeptat se na cokoliv, co je zajímalo a vše si zdokumentovat. Prošli si tak důkladnou prohlídkou CHRÁMU SV. VÍTA, ZLATÉ ULIČKY, expozicí Hradní stráže v PRAŠNÉ VĚŽI, JIŽNÍMI ZAHRADAMI, byli velmi blízko slavnostnímu STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ na 1. nádvoří Pražského hradu a PŘEHLÍDKOVÉMU VYSTOUPENÍ jednotek HS, které zakončili přímým setkáním s vojáky HS a focením na jejich motocyklech. V odpoledních hodinách se šťastně vrátili  plní dojmů.