474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Exkurze do Annaberg-Buchholz

Ve středu 5.6.2024 se žáci tříd 7. A a 8. A zúčastnili exkurze do německého města Annaberg- Buchholz, která byla organizována zdejším Úřadem práce. Nejdříve jsme navštívili Úřad práce, kde se žáci seznámili se systémem školství v SRN a vyzkoušeli si několik testů a aplikací vhodných při rozhodování o budoucím studiu a povolání. Dostali dárkové předměty a studijní materiály, které mohou dále využít. Poté nás organizátoři pozvali na oběd do zdejší kantýny. Po obědě se žáci rozdělili na dvě skupiny. Dívky navštívily místní nemocnici, kde si pod vedením ošetřovatelek mohly vyzkoušet některé praktické činnosti. Chlapci navštívili elektrotechnický závod, zde si pod vedením zdejších zaměstnanců mohli sami sestavit funkční výrobek, který si odnesli domů. Exkurze se nám moc líbila. Děkujeme Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz za skvělou organizaci a všem našim průvodcům a překladatelkám za péči, kterou nám věnovali. Martina Frimlová