474 316 430 skola@2zskadan.cz

Energie pod pokličkou

0
ZŠ Rudolfa Koblice

V pátek 13.10.2017 se zúčastnili žáci 8. tříd projektu „Energie pod pokličkou“ na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole. 

V rámci jednodenního programu  byli žáci seznámeni, kde a jak energie vzniká, jakým způsobem energie využíváme a jak působí na okolní svět, přírodu i člověka samotného. Seznáili se s alternativními zdroji energie. Do přednášek byla zahrnuta radiestézie (proutkaření), měření různých druhů záření energií, negativní záření hluku působící na hluchovod a nervovou soustavu, robotika, odpadové hospodářství. Exkurze byla zaměřena především na praktické ukázky a příklady.