Dvojká má talent 2016 & Vejprtský drozd 2016

0
ZŠ Rudolfa Koblice

25. února 2016 se na Základní škole Rudolfa Koblice konala pěvecká soutěž Dvojka má talent, do které se přihlásil úctyhodný počet soutěžících. Nebylo vůbec jednoduché rozhodnout o vítězích, ale výsledky nakonec dopadly takto.

V 1. kategorii (1. – 2. třídy) se na 1. místě umístila Laura Holubová (1. B) a na 2. místě Luisa Křivdová (2. B).

V 2.kategorii (3. – 5. třídy) se na 1. místě s postupem umístil Michal Valenta (4. A), 2. místě s postupem Eliška Hladová (5. A), 3. místě Josef Slezák (4. A) a čestné uznání získala Běla Šplíchalová (3. A).

3. kategorie (6. – 9. třídy) měla jen 1 soutěžící. Byla jí Lucie Matoušková (6. A), která se umístila na 1. místě s postupem.

V letošním roce si bylo možné zazpívat i v duetech. 1. místo získaly Týna Čeloudová s Irenou Klempárovou, 2. místo Vendula Rejzková s Klárou Bigarovou a krásné čestné uznání obdržely Karlička Mudrová s Kateřinkou Šebkovou.

Ze školního kola se nám probojovali 3 zpěváci do pěvecké soutěže Vejprtský drozd, kteří se úspěšně dostali až do jeho finále. 15. dubna 2016 zvítězil Michal Valenta ve své kategorii, a zároveň tím postoupil do finále příští soutěže. Hned za ním se na báječném 2. místě umístila Eliška Hladová. Poslední, Lucie Matoušková, skončila ve své kategorii na pěkném 5. místě.

Chtěli bychom touto cestou nesmírně poděkovat všem účastníkům a ještě víc Míšovi, Elišce a Lucce za pevné nervy a dokonalou reprezentaci školy. 🙂