Docházkový bezpečnostní systém

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, od začátku října funguje na naší škole docházkový bezpečnostní systém pro žáky 2. – 5. tříd. Zájemci obdrželi čipy, které ráno při příchodu do školy přiloží ke čtečce umístěné u schodiště do šaten. Systém odešle sms na číslo, které rodiče uvedli v závazné přihlášce kdykoli během dne po přiložení. Je již na rodičích, zda-li se spokojí se sms pouze ráno po příchodu do školy nebo využijí-li této možnosti i při odchodu ze školy apod. My jsme žákům doporučili pouze ranní příchod. Níže přikládáme informace týkající se ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení žáka, mobilní telefon zákonného zástupce,  za účelem zajištění služby docházkového bezpečnostního systému. Tyto údaje správce předává Firmě Tomáš Pospíšil – TOMSOFT, Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň, IČO: 66682851, která zajišťuje realizaci služby. Osobní údaje se zpracovávají jen po dobu poskytování služby.  Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo osobně v kanceláři školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, IČ: 46789987
kontakt: tel: 474 316 430, email: reditel@2zskadan.cz

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com