Děti na startu

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 10. 6. jsme všichni společně jak 2. A, tak 2. B podpořili naše oblíbené Děti na startu, vydali jsme se vlakem do Chomutova na atletický stadion, kde pro nás bylo připraveno několik stanovišť s pohybovými a zábavnými činnostmi (běh, skok, střelba, hod, slalom a opičí dráhy,…) Celé pohybové počínání jsme odstartovali „davovou“ rozcvičkou, která byla doprovázena hudbou z dětských pohádek, které hrály po celou dobu sportování. Odměnou pro nás nebyl jen krásný zážitek, ale i nádherná medaile s diplomem a spoustou maličkostí. No co, sportujeme rádi, moc děkujeme! Kristýna Repková