Den Země 2014

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola je již několik let zapojena do projektu Bez obalu na obaly. Proto se ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2014 konaly akce v rámci oslav Dne Země. Třída 6. A a vybraní žáci 2. stupně si pro své spolužáky od 1. do 9. tříd připravili prezentace a aktivity vztahující se k třídění odpadu a ochraně životního prostředí. Šesťáci se své nové role zhostili naprosto úžasně, jistě velkou zásluhou paní učitelky Kulhánkové, která s nimi celý projektový den připravila. Všem děkujeme za skvělý zážitek.