Den Země

Modrá planeta, ten malý kousek ve vesmíru, který je jen náš. Úžasný svět plný života. Aby nám zůstal, musíme pro to něco udělat. Klidně hned teď. Den Země se slaví v České republice od roku 1990. První velká akce zaměřená na ochranu přírody proběhla 22. dubna 1970. Bylo to ve Spojených státech a akce proběhla na školách a univerzitách. Od té doby se myšlenka o ochraně životního prostředí šířila do okolních států. V roce 1990 se tentokrát Den Země stal globálním, účastnilo se ho 200 milionů lidí ve 141 zemích. Den Země 1990 dal obrovskou podporu celosvětovému úsilí o recyklaci.

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu byla přijata na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992 známé také pod názvem „Summit Země“, kde se sešli zástupci více než 170 zemí světa. Poprvé zde byla oficiálně uznána existence klimatických změn a zdůrazněn vliv člověka na tyto změny. Úmluva obsahuje obecná pravidla určená k ochraně klimatického systému Země. V roce 1994 úmluva vstoupila v platnost a v současné době zahrnuje 197 smluvních stran, které se každoročně scházejí na konferencích označovaných zkratkou COP (Conference of Parties). První konference (COP1) se konala v roce 1995 v Berlíně. Poslední konference (COP 25) se konala v Madridu v roce 2019. Bohužel v roce 2020 se konference nekonala kvůli onemocnění Covid – 19. Představitelé zemí se sejdou až letos v Glasgow a budou se řešit hlavně změny klimatu.

Na to, abyste pomohli naší Zemi ovšem nemusíte být prezidenti nebo vyslanec, stačí vyzvednout ve škole v pátek pytle a rukavice a o víkendu vyrazit s kamarády nebo s rodinou do přírody trochu uklidit. Možná je to jako kapka v moři. Ale copak není moře jen velké množství kapek?

Zdroje: