474 316 430 skola@2zskadan.cz

Den otevřených dveří ve fotografii